ɴᴏᴡ ᴘʟᴀʏɪɴɢ: 𝒓𝒐𝒎𝒆𝒐 𝒂𝒏𝒅 𝒋𝒖𝒍𝒊𝒆𝒕, 𝒂𝒄𝒕 1 𝒔𝒄𝒆𝒏𝒆 1 ────────⚪──────────── ◄◄⠀▐▐ ⠀►►⠀⠀ ⠀ 1:17 / 3:48 ⠀ ───○ 🔊⠀ ᴴᴰ ⚙ ❐ ⊏⊐

ᴸᵒᵛᵉ ⁱˢ ᵃ ˢᵐᵒᵏᵉ ʳᵃⁱˢᵉᵈ ʷⁱᵗʰ ᵗʰᵉ ᶠᵘᵐᵉ ᵒᶠ ˢⁱᵍʰˢ;

𝙨𝙚𝙧𝙖. 𝙨𝙝𝙚/𝙝𝙚𝙧. 𝙩𝙚𝙚𝙣𝙖𝙜𝙚𝙧. 𝙗𝙡𝙢.
𝙧𝙤𝙡𝙚𝙥𝙡𝙖𝙮𝙚𝙧. 𝙨𝙘𝙤𝙧𝙥𝙞𝙤.
𝙘𝙝𝙖𝙤𝙩𝙞𝙘 𝙜𝙤𝙤𝙙. 𝙞𝙣𝙛𝙥-𝙩.
𝙬𝙧𝙞𝙩𝙚𝙧. 𝙧𝙚𝙖𝙙𝙚𝙧. 𝙚𝙙𝙞𝙩𝙤𝙧.

ᴮᵉⁱⁿᵍ ᵖᵘʳᵍᵉᵈ, ᵃ ᶠⁱʳᵉ ˢᵖᵃʳᵏˡⁱⁿᵍ ⁱⁿ ˡᵒᵛᵉʳˢ' ᵉʸᵉˢ;

𝙢𝙮 𝙗𝙤𝙮𝙛𝙧𝙞𝙚𝙣𝙙:
♥ @pineapplesrawsome ♥

ᴮᵉⁱⁿᵍ ᵛᵉˣᵉᵈ, ᵃ ˢᵉᵃ ⁿᵒᵘʳⁱˢʰᵉᵈ ʷⁱᵗʰ ˡᵒᵛⁱⁿᵍ ᵗᵉᵃʳˢ.

𝙙𝙖𝙪𝙜𝙝𝙩𝙚𝙧 𝙤𝙛 𝙖𝙥𝙤𝙡𝙡𝙤. 𝙨𝙡𝙮𝙩𝙝𝙚𝙧𝙞𝙣.
𝙩𝙚𝙖𝙢 𝙩𝙤𝙣𝙮. 𝙣𝙞𝙜𝙝𝙩 𝙘𝙤𝙪𝙧𝙩.
𝙝𝙤𝙪𝙨𝙚 𝙨𝙩𝙖𝙧𝙠. 𝙛𝙞𝙧𝙚 𝙗𝙚𝙣𝙙𝙚𝙧.
𝙢𝙮 𝙛𝙧𝙞𝙚𝙣𝙙𝙨 𝙤𝙣 𝙝𝙚𝙧𝙚 𝙖𝙧𝙚
𝙖𝙢𝙖𝙯𝙞𝙣𝙜 𝙖𝙣𝙙 𝙞 𝙡𝙤𝙫𝙚 𝙮𝙤𝙪 𝙖𝙡𝙡 <3

ᵂʰᵃᵗ ⁱˢ ⁱᵗ ᵉˡˢᵉ? ᴬ ᵐᵃᵈⁿᵉˢˢ ᵐᵒˢᵗ ᵈⁱˢᶜʳᵉᵉᵗ,

𝙖 𝙘𝙤𝙪𝙧𝙩 𝙤𝙛 𝙩𝙝𝙤𝙧𝙣𝙨 𝙖𝙣𝙙 𝙧𝙤𝙨𝙚𝙨. 𝙩𝙝𝙧𝙤𝙣𝙚 𝙤𝙛 𝙜𝙡𝙖𝙨𝙨.
𝙖𝙣 𝙚𝙢𝙗𝙚𝙧 𝙞𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙖𝙨𝙝𝙚𝙨. 𝙛.𝙧.𝙞.𝙚.𝙣.𝙙.𝙨.
𝙞 𝙖𝙢 𝙣𝙤𝙩 𝙤𝙠𝙖𝙮 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙩𝙝𝙞𝙨. 𝙩𝙝𝙚 𝙙𝙞𝙖𝙗𝙤𝙡𝙞𝙘.
𝙩𝙝𝙚 𝙙𝙖𝙧𝙠𝙚𝙨𝙩 𝙢𝙞𝙣𝙙𝙨. 𝙩𝙝𝙚 𝙡𝙪𝙣𝙖𝙧 𝙘𝙝𝙧𝙤𝙣𝙞𝙘𝙡𝙚𝙨.
𝙧𝙚𝙣𝙚𝙜𝙖𝙙𝙚𝙨. 𝙝𝙖𝙧𝙧𝙮 𝙥𝙤𝙩𝙩𝙚𝙧. 𝙥𝙚𝙧𝙘𝙮 𝙟𝙖𝙘𝙠𝙨𝙤𝙣.
𝙝𝙚𝙧𝙤𝙚𝙨 𝙤𝙛 𝙤𝙡𝙮𝙢𝙥𝙪𝙨. 𝙢𝙖𝙜𝙣𝙪𝙨 𝙘𝙝𝙖𝙨𝙚.
𝙠𝙖𝙣𝙚 𝙘𝙝𝙧𝙤𝙣𝙞𝙘𝙡𝙚𝙨. 𝙩𝙧𝙞𝙖𝙡𝙨 𝙤𝙛 𝙖𝙥𝙤𝙡𝙡𝙤. 𝙘𝙧𝙚𝙨𝙘𝙚𝙣𝙩
𝙘𝙞𝙩𝙮. 𝙢𝙖𝙧𝙫𝙚𝙡. 𝙙𝙘. 𝙩𝙝𝙚 𝙛𝙤𝙡𝙠 𝙤𝙛 𝙩𝙝𝙚 𝙖𝙞𝙧.
𝙧𝙚𝙙 𝙦𝙪𝙚𝙚𝙣. 𝙝𝙚𝙖𝙧𝙩𝙡𝙚𝙨𝙨. 𝙚𝙪𝙥𝙝𝙤𝙧𝙞𝙖.
𝙞𝙡𝙡𝙪𝙢𝙞𝙣𝙖𝙚. 𝙣𝙖𝙧𝙣𝙞𝙖. 𝙜𝙧𝙞𝙨𝙝𝙖𝙫𝙚𝙧𝙨𝙚.
𝙨𝙥𝙡𝙞𝙣𝙩𝙚𝙧𝙚𝙙. 𝙩𝙝𝙧𝙚𝙚 𝙙𝙖𝙧𝙠 𝙘𝙧𝙤𝙬𝙣𝙨.

ᶜʰᵒᵏⁱⁿᵍ ᵍᵃˡˡ, ᵃⁿᵈ ᵃ ᵖʳᵉˢᵉʳᵛⁱⁿᵍ ˢʷᵉᵉᵗ.
  • 𝑬𝑫𝑴𝑼𝑵𝑫 𝑷𝑬𝑽𝑬𝑵𝑺𝑰𝑬 𝑻𝑯𝑬𝑴𝑬- 𝟗/𝟏𝟑/𝟐𝟎
  • JoinedJuly 27, 2019Last Message
luciddreqms luciddreqms Oct 18, 2020 02:21PM
everyone is so excited about quarantine ending and getting to go to school again meanwhile my anxiety is going stonks and im crying and im not even going at the same time as any of my friendshere...
View all Conversations

Stories by 🎃🦇 👻
・𝑨 𝑪𝑶𝑼𝑹𝑻 𝑶𝑭 𝑰𝑵𝑲 𝑨𝑵𝑫 𝑫𝑹𝑬𝑨𝑴𝑺・OPEN by luciddreqms
・𝑨 𝑪𝑶𝑼𝑹𝑻 𝑶𝑭 𝑰𝑵𝑲 𝑨𝑵𝑫...
an ACOTAR and Selection roleplay made by @luciddreqms- and @girlpcwer ★゜・。。・゜゜・。。・゜☆゜・。。・゜゜・。。・゜★ forty-nine...
𝑺𝑷𝑨𝑴-thoughts among other stuff by luciddreqms
𝑺𝑷𝑨𝑴-thoughts among other stuff
now i can dump all my shit here rather than leave it lying in random places hehe
ranking #55 in spam See all rankings