Nam Chính Tàn Tật vừa ý khó hơn lên trời
  • Haiphong, Hải Phòng, Vietnam
  • JoinedJune 2, 2010
Stories by lovin_jae
Spider by lovin_jae
Spider
Mỗi ngày một truyện tàn tật thụ <3
Tiểu cẩu Ryze tranh đoạt chiến by lovin_jae
Tiểu cẩu Ryze tranh đoạt chiến
Mắt manh thụ >< 1x1
6 Reading Lists