Mọi người đọc mau xuyên có thấy nhiều khi ức chế vl không? 
Ví dụ, có Anh chạy theo chị nữ chính qua các thế giới đi.
Nếu nữ chính yêu thì Anh ta là thâm tình, chuyên nhất.
Nếu nữ chính không yêu thì tình cảm ấy là chấp niệm thôi. Ha ha. Mụ đích.
Còn cả vụ team nữ chính chết và nữ chính sống ở từng thế giới nữa. Sống thì lúc rời đi phủi sạch quan hệ, chết thì đau lòng nam chủ, nam phụ ở lại...
Tđn cũng thấy mâu thuẫn vl.
A, thế mà cũng không bỏ xuống được, cứ đâm đầu vào đọc cơ. Khó bỏ! Thực, từ lúc đọc mau xuyên, mình chuyển rời không được...
  • Nhon Trach
  • JoinedJuly 18, 2015Story by 玲珑
Top Comments Weibo - Trans By LLING198 by lling198
Top Comments Weibo - Trans By LLIN...
Nguồn: Linh Lung Tháp. Http://www.facebook.com/linglongsblog/
ranking #1 in trans See all rankings
4 Reading Lists

HHH