Mọi người đừng fl nick này, đây chỉ là nick phụ không có đăng truyện.

Có fl thì fl nick chính của mình là @jaehuyn_142 nhé, trên đó mới có truyện cho mọi người đọc~~

Mình có hai nick phụ là nick này với @trinh04022001

Không hoạt động thường xuyên nên có gì cần nói thì qua nick chính của mình nhé~~
  • JoinedFebruary 1, 2019