❝𝐒𝐎𝐌𝐄𝐓𝐈𝐌𝐄𝐒 𝐓𝐎 𝐒𝐓𝐀𝐘 𝐀𝐋𝐈𝐕𝐄 -

━ ೃ࿔ ❪ ☄️𝙀 𝙈 𝙈 𝘼
𝚏𝚎𝚖𝚊𝚕𝚎. 𝚜𝚑𝚎/𝚑𝚎𝚛. 🍁 𝚎𝚗𝚏𝚙-𝚝. 𝚜𝚎𝚙𝚝𝚎𝚖𝚋𝚎𝚛 𝚜𝚎𝚌𝚘𝚗𝚍.
𝘫𝘶𝘴𝘵 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘴𝘵𝘳𝘢𝘪𝘨𝘩𝘵, 𝘢𝘯𝘯𝘰𝘺𝘪𝘯𝘨, 𝘴𝘮𝘢𝘳𝘵 𝘨𝘪𝘳𝘭.
𝚑𝚙 / 𝚝𝚑𝚐 𝚌𝚎𝚛𝚝𝚒𝚏𝚒𝚎𝚍 𝚏𝚊𝚗𝚐𝚒𝚛𝚕. ❫ ⊹₊ ღ ━ ♚

- 𝐘𝐎𝐔 𝐆𝐎𝐓𝐓𝐀 𝐊𝐈𝐋𝐋 𝐘𝐎𝐔𝐑 𝐌𝐈𝐍𝐃❞

₊˚✧☾ ╮
🍑 𝚑𝚊𝚛𝚛𝚢 𝚙𝚘𝚝𝚝𝚎𝚛. 𝚜𝚒𝚡 / 𝚕𝚎𝚐𝚊𝚕𝚕𝚢 𝚋𝚕𝚘𝚗𝚍𝚎 𝚝𝚑𝚎 𝚖𝚞𝚜𝚒𝚌𝚊𝚕.
𝘢𝘫𝘳. 𝘵𝘸𝘦𝘯𝘵𝘺 𝘰𝘯𝘦 𝘱𝘪𝘭𝘰𝘵𝘴. 𝘥𝘳𝘦𝘢𝘮𝘦𝘳𝘴. 𝘵𝘢𝘺𝘭𝘰𝘳 𝘴𝘸𝘪𝘧𝘵. 𝘢𝘭𝘦𝘴𝘴𝘪𝘢 𝘤𝘢𝘳𝘢.
𝚍𝚎𝚊𝚛 𝚎𝚟𝚊𝚗 𝚑𝚊𝚗𝚜𝚎𝚗. 𝚏𝚛𝚒𝚎𝚗𝚍𝚜. 𝚝𝚑𝚎 𝚘𝚏𝚏𝚒𝚌𝚎. 𝚙𝚜𝚢𝚌𝚑. 🎤

--- 𖤐₊💍 💿 🍬₊˚ 🛒🗽
𝗿𝘆𝗮𝗻 𝗺𝗲𝘁𝘇𝗴𝗲𝗿, 𝗷𝗼𝘀𝗵 𝗱𝘂𝗻, 𝗮𝗻𝘁𝗵𝗼𝗻𝘆
𝗿𝗮𝗺𝗼𝘀, 𝗱𝗿𝗮𝗰𝗼 𝗺𝗮𝗹𝗳𝗼𝘆, 𝗲𝗹𝗹𝗲 𝘄𝗼𝗼𝗱𝘀,
a n d 𝗮𝗻𝗴𝗲𝗹𝗶𝗰𝗮 𝘀𝗰𝗵𝘂𝘆𝗹𝗲𝗿 ˡᵒᵛᵉᵇᵒᵗ 💌

𝗱𝗶𝘀𝗰𝗼𝗿𝗱; in progress!
𝗽𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗲𝘀𝘁; 1800FXNGIRL

𝗯𝗮𝗲𝘀
- 𝚛𝚊𝚢𝚗𝚎 - 𝚔𝚊𝚒𝚝 - 𝚙𝚛𝚒𝚜𝚖 - 𝚠𝚎𝚗𝚍𝚢 - 𝚖𝚊𝚎 - 𝚙𝚑𝚎𝚘 - 𝚊𝚍𝚛𝚒 - 𝚕𝚊𝚗𝚊 - 𝚊𝚗𝚗 - 𝚚𝚞𝚒𝚗𝚗 - 𝚝𝚞𝚛𝚗𝚒𝚙 - 𝚌𝚛𝚢𝚜𝚝𝚊𝚕 - 𝚑𝚎𝚕𝚕𝚊 - 𝚌𝚊𝚝𝚜 - 𝚗𝚒𝚌𝚘 - 𝚛𝚎𝚢

✧
°. • 。
°. '.
✧
°. • 。
°. '.
✧ ✧
  • 𝘣𝘦𝘢𝘶𝘵𝘪𝘧𝘶𝘭 𝘵𝘩𝘦𝘮𝘦 𝘣𝘺 -𝘊𝘏𝘈𝘙𝘓𝘐𝘚𝘋𝘜𝘕𝘒𝘐𝘕-, 𝘨𝘰𝘳𝘨𝘦𝘰𝘶𝘴 𝘣𝘪𝘰 𝘣𝘺 1-800-𝘉𝘌𝘈𝘜𝘛𝘐𝘍𝘜𝘓𝘉𝘟𝘛𝘊𝘏
  • JoinedJanuary 5, 2020Last Message
lestia-lovegood lestia-lovegood Nov 10, 2020 02:41PM
hiatus. no idea for how long. i'm sorry.
View all Conversations

Stories by 𝙀𝙈𝙈𝘼
𝐝𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐲 𝐭𝐫𝐚𝐢𝐧𝐢𝐧𝐠 - 𝐡𝐚𝐫𝐫𝐲 𝐩𝐨𝐭𝐭𝐞𝐫 𝐚𝐩𝐩𝐥𝐲 𝐟𝐢𝐜 by lestia-lovegood
𝐝𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐲 𝐭𝐫𝐚𝐢𝐧𝐢𝐧�...
𝑪𝑶𝑴𝑰𝑵𝑮 𝑺𝑶𝑶𝑵 𝑻𝑶 𝑨 𝑫𝑬𝑽𝑰𝑪𝑬 𝑵𝑬𝑨𝑹 𝒀𝑶𝑼
ranking #348 in apply See all rankings