- Gọi mình là Zenn~~~

- Fandom: ARMY.

- Ship: Vkook, Namjin, Hopemin, Yoonmin, Sope...(Kookie mãi mãi là thụ).

- Thân phận: Hủ nữ~~~

- Sống là để chờ V và Kook kết hôn.

.

.

.

.

.
  • JoinedJune 21, 2017
Story by Mai Phương
[Longfic] [Vkook] Tôi yêu Jungkook, không phải Jongkook.  by lekhanhmaiphuong
[Longfic] [Vkook] Tôi yêu Jungkook...
Tác giả: Zenn. Thể loại: boylove, nhất công nhất thụ, công sủng thụ, thanh xuân vườn trường, sinh tử văn, có...
+3 more
1 Reading List