Đời là gì? Tôi không cần biết!
Chỉ cần biết, tôi là tôi!!!^-^
  • JoinedAugust 26, 20164 Reading Lists