• Joined:
    Jun 19, 2013 02:45PM

Featured work.

[Longfic][ChangRick][NC-17] Anh là kẻ bá đạo nhất tôi từng gặp, hừ,...!

Social data: 1.2K reads. 39 votes. 11 comments.

Description: Author: Lee Hyo Young Title: Anh là kẻ bá đạo nhất tôi từng gặp, hừ…! Pairings: ChangRick (main), NAP, JoeJi,… Rating: NC - 17 Length: Longfic Category: cũng ko biết nữa, đọc đi rồi biết, HE. Note: Fic đc viế...Read

Other Works by leehyoyoung1510.