• JoinedJune 19, 2013


Stories by leehyoyoung1510
[Longfic][ChangRick][NC-17] Anh là kẻ bá đạo nhất tôi từng gặp, hừ,...! by leehyoyoung1510
[Longfic][ChangRick][NC-17] Anh là kẻ bá đạo nhất tôi từng gặp, hừ... Fanfiction
Author: Lee Hyo Young Title: Anh là kẻ bá đạo nhất tôi từng gặp, hừ…! Pairings: ChangRick (main), NAP, JoeJi,… Rating: NC - 17 Length: Longfic Category: cũng ko biết nữa, đọc đi rồi biết, HE. Note: Fic đc viết với...