wahahaha isa lang KALOG !
  • Joined:
    3 years ago

kimeunmi kimeunmi 3 years ago
yun bang mahal mo pero hindi ka sigurado kung mahal ka o panakip butas ka lang dahil mahal pa nya si past :)
      
      gets nyu ?
View all conversations