wahahaha isa lang KALOG !
 • Joined:
  Sep 01, 2012 08:22AM

kimeunmi kimeunmi Oct 23, 2012 12:13PM
yun bang mahal mo pero hindi ka sigurado kung mahal ka o panakip butas ka lang dahil mahal pa nya si past :)
      
      gets nyu ?
View all conversations