Ta nghỉ cv truyện TT

Ta chỉ có một nick wattpad vs wordpress là Khuynh Diễm, còn các trang mạng khác thì ta k biết nhé, ta bh thấy nhju ng lấy tên như thế quá T0T
  • Location:
    Hà Nội
  • Joined:
    4 years ago


Featured work.

Nữ pháp y huấn phu - Đan Thanh Túc (NP)

Social data: 15.3K reads. 98 votes. 40 comments.

Description: Tối cường giả loại học pháp y một khi xuyên qua, biến thành Trình phủ tối không chịu sủng nho nhỏ thứ nữ. Phụ thân không thân, mẹ cả hãm hại, trưởng tỷ nói xấu, di nương yếu đuối, Xuyên qua ngày hôm sau liền...


4 Parts - Completed
Read

Other Works by khuynhdiem.
Sư huynh, rất vô lương - Tương Ba Lục (NP)

Sư huynh, rất vô lương - Tương Ba Lục (NP)

39.8K 294 66

Hiện đại tu chân thế gia Lam gia tu luyện thiên tài, gia chủ chỉ định Lam gia hạ nhâm người thừa kế -- L...

#901 in Romance
Completed
Gia rất tàn bạo - Nịnh Mông Tiếu (NP)

Gia rất tàn bạo - Nịnh Mông Tiếu (NP)

24.7K 192 124

Bài này nữ cường + nam cường, cường cường liên thủ, hoan nghênh nhập hố! ◆ Làm trời sanh tính hung tàn...

Completed
Phúc hắc quận chúa yếu hưu phu - Giản Hồng Trang (NP)

Phúc hắc quận chúa yếu hưu phu - Giản Hồng Trang (NP)

14.6K 85 64

Một khi xuyên qua, mặc thành cái nữ phẫn nam trang não tàn thế tử không nói! Hơn nữa còn không học vô th...

Completed
Mạt thế thứ nhất tang thi nữ vương - Ý Chi Huyễn (NP)

Mạt thế thứ nhất tang thi nữ vương - Ý Chi Huyễn (NP)

12.6K 89 29

Làm tang thi không thương ăn thịt người không thương đánh nhau, hội như thế nào? Làm tang thi yêu xinh...

Completed

Story Reading List

Story Reading List