About

Ta nghỉ cv truyện TT

Ta chỉ có một nick wattpad vs wordpress là Khuynh Diễm, còn các trang mạng khác thì ta k biết nhé, ta bh thấy nhju ng lấy tên như thế quá T0T

Mới phát hiện 1 nhà cv truyện PN, share cho m.n:

https://www.wattpad.com/user/shinnguyen1912

  • Location:
    Hà Nội
  • Joined:
    3 years ago

Reading Lists


241 Published Works

Featured work.

Sư huynh, rất vô lương - Tương Ba Lục (NP)

Social data: 31.9K reads. 225 votes. 60 comments.

Description: Hiện đại tu chân thế gia Lam gia tu luyện thiên tài, gia chủ chỉ định Lam gia hạ nhâm người thừa kế -- Lam Kiều Nguyệt, ngoài ý muốn xuyên qua đến Sở quốc Trấn Nam Vương phủ, trở thành bị chỉ hôn cấp Tam hoàng tử vương phủ đích nữ Tần Lạc Y. Kiếp t...

#420 in Romance
Completed

Other Works by khuynhdiem.
Gia rất tàn bạo - Nịnh Mông Tiếu (NP)

Gia rất tàn bạo - Nịnh Mông Tiếu (NP)

21.8K 176 113

Bài này nữ cường + nam cường, cường cường liên thủ, hoan nghênh nhập hố! ◆ Làm trời sanh tính hung tàn...

Completed
Phúc hắc quận chúa yếu hưu phu - Giản Hồng Trang (NP)

Phúc hắc quận chúa yếu hưu phu - Giản Hồng Trang (NP)

12.2K 75 61

Một khi xuyên qua, mặc thành cái nữ phẫn nam trang não tàn thế tử không nói! Hơn nữa còn không học vô th...

Completed
Mạt thế thứ nhất tang thi nữ vương - Ý Chi Huyễn (NP)

Mạt thế thứ nhất tang thi nữ vương - Ý Chi Huyễn (NP)

10.7K 82 28

Làm tang thi không thương ăn thịt người không thương đánh nhau, hội như thế nào? Làm tang thi yêu xinh...

Completed
Sủng thượng xảo quyệt thê - Bất Đạo Tâm (NP)

Sủng thượng xảo quyệt thê - Bất Đạo Tâm (NP)

19.2K 68 42

Ta vừa mới đọc xong "Sư huynh rất vô lương", truyện cũng đc, đề của m.n đọc nhé, chốt là có 8 a nam chính đấy =))