kementahan

satu je. aku takleh brain shortform dia.