ᴺᴼᴿᵂᴱᴳᴵᴬᴺ ᴮᴼᴼᴷˢ ᴼᴺᴸᵞ!
... ... ...

ᴼᴿᴵᴳᴵᴺᴬᴸ ᴬᶜᶜᴼᵁᴺᵀ ᶠᴼᴿ ᴷᴬᴿᴹᴬᴴᴬᵀᴱᴿ. ᵞᴼᵁ'ᴸᴸ ᶠᴵᴺᴰ ᴹᵞ 10 ᴼᵀᴴᴱᴿ ᴮᴼᴼᴷˢ ᴼᴺ @ᴷᴬᴿᴹᴬᴮᴬᶜᴷᵁᴾ
... ... ...

ᴬᴸᴸ ᵂᴿᴵᵀᴵᴺᴳ ᴼᴺ ᵀᴴᴵˢ ᴬᶜᶜᴼᵁᴺᵀ ᴵˢ ᴼᴿᴵᴳᴵᴺᴬᴸ ᵂᴿᴵᵀᴵᴺᴳ, ᴱᵛᴱᴿᵞᵀᴴᴵᴺᴳ ᴱᴸˢᴱ ᴵˢ ᶜᴾᴼᵞ.
... ... ...

ᴵᴺˢᵀᴬᴳᴿᴬᴹ: ᴷᴬᴿᴹᴬᴴᴬᵀᴱᴿ_ᵂᴾ
... ... ...

ᶜᴼᴾᵞᴵᴺᴳ ᴹᵞ ᵂᴼᴿᴷ ᵂᴵᴸᴸ ᴮᴱ ᴿᴱᴾᴼᴿᵀᴱᴰ ᴵᴹᴹᴱᴰᴵᴬᵀᴱᴸᵞ ᵂᴵᵀᴴᴼᵁᵀ ᵂᴬᴿᴺᴵᴺᴳ.
ᵀᴴᴵˢ ᴴᴬˢ ᴴᴬᴾᴾᴱᴺᴱᴰ ᵀᴼᴼ ᴹᴬᴺᵞ ᵀᴵᴹᴱˢ ᴺᴼᵂ. ᴾᴸᴱᴬˢᴱ ᵀᴬᴳ ᴹᴱ ᴵᶠ ᵞᴼᵁ ᶠᴵᴺᴰ ˢᴼᴹᴱᴼᴺᴱ ᵂᴴᴼ ᶜᴼᴾᴵᴱˢ ᴹᵞ ᵂᴼᴿᴷ. (ᴮᴼᴼᴷˢ ᴼᴺ ᴮᴼᵀᴴ ᴬᶜᶜᴼᵁᴺᵀˢ)
... ... ...

ᴬᴸᴸ ᴮᴼᴼᴷˢ ᴼᴺ ᵀᴴᴵˢ ᵁˢᴱᴿ ᴬᴿᴱ ᴬᴰᵁᴸᵀ ᶜᴼᴺᵀᴱᴺᵀ - ᵞᴼᵁ'ᴿᴱ ᵂᴬᴿᴺᴱᴰ.
  • JoinedDecember 13, 2017

Following

Last Message
karmahater karmahater Oct 16, 2018 06:33PM
To nye kapitler til på PRETEND ute nå!⭐️⭐️
View all Conversations

Story by K A R M A H A T E R
PRETEND, KILLING SEASON by karmahater
PRETEND, KILLING SEASON
Bok 4 av serien PRETEND. Bok 1, 2 og 3 finner du på @karmabackup - Lenge leve voksenlivet! - Kenny Gamino Ett...
ranking #9 in drama See all rankings
4 Reading Lists