i swear to God, it was written on my lips for real.

111 - 975 - 329

-
!!: pls don't add my story to the reading lists including stories that have taehyung being the top or jeongguk being the bottom, thank you.
  • an echo of heaven has you.
  • JoinedJanuary 11, 2020Last Message
jousehann jousehann Jul 06, 2024 04:42PM
ví dụ bây giờ mình kể hết plot của naz xong bạn nào đó viết hộ mình được hok -)))) chứ mình muốn vứt con nhỏ này vào thùng rác lắm r á :)
View all Conversations

Stories by jouséternal.
grandé | kv. by jousehann
grandé | kv.
this is spotify, now you're listening to 'ariana grande's playlist'. - written by: jousehann
auroral ustulation | kv. by jousehann
auroral ustulation | kv.
taehyung spins jeongguk like a pinwheel. - written by: jousehann
+7 more
naz | kv. by jousehann
naz | kv.
jeon jeongguk có can đảm để giết kim taehyung rồi, phải không? - written by: jousehann
5 Reading Lists