អរគុណសម្រាប់ការតាមដានរឿងរបស់ខ្ញុំរហូតមក🙏☺️
Fb: https://www.facebook.com/profile.php?id=100023685106822
  • JoinedFebruary 2, 2020Stories by Ñû Nÿ
បេះដូងប្រេះស្រាំ by jikook_novel
បេះដូងប្រេះស្រាំ
_រយៈពេល5ខែហេីយដែលនាងបានរៀបការមានស្វាមី ហេីយក៏ត្រូវចាកឆ្ងាយពីឪពុកមករួមរស់នៅឯគ្រួសារខាងប្ដី នាងតែងនឹកគិតស្រម៉ៃថ...
ranking #249 in vmin See all rankings
ស្រីឆ្នាស់ប៉ះកំលោះព្រាន by jikook_novel
ស្រីឆ្នាស់ប៉ះកំលោះព្រាន
ស្នេហាបែបឆ្មាកន្ដុរ រវៀងមនុស្សពីនាក់ដែលមិនស្គាល់គ្នាសោះ រហូតធ្វេីឱ្យមានចិត្តទៅលេីគ្នាទៅវិញទៅមកទាំងមិនដឹងខ្លួន...
ranking #180 in jiyeon See all rankings
🍂  កាងស្នេហ៍មិត្តអ្នកម៉ាក់ 🍂 by jikook_novel
🍂 កាងស្នេហ៍មិត្តអ្នកម៉ាក់ 🍂
ឡប់សតិទេហី.អាកូនឆ្កួត..យើងជាមិត្តម៉ាក់ឯងណាវើយ..>Jimin ខ្ញុំអត់បានឡប់ទេ មិនជឿពូយកខ្ញុំទៅពេទ...
ranking #962 in khmer See all rankings