សូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រការតាក់តែងរឿងប្រលោមលោករបស់នាងខ្ញុំហើយក៏សូមទោសបើសិនជារឿងនាងខ្ញុំតែងខុសឆ្គងតហរង់កន្លែងណាមួយ🙏💜

FB name: Jeon JungEii
  • JoinedAugust 11, 2021Last Message
jeonEii jeonEii Dec 23, 2021 03:25AM
All Readers អាចទេយាយពីសាច់រឿងនៅភាគទី32ថាវាយ៉ាងមិចហើយមានចម្ងល់អត់??☹️
View all Conversations

Stories by jeonEii
🗿ដុំថ្ម ដុំពេជ្រ💎✨ by jeonEii
🗿ដុំថ្ម ដុំពេជ្រ💎✨
កើតមកជាកូនអត់ឪ(ស្លាប់) ជាប់ឈ្មោះជាកូនឥតខាន់ស្លា គេមើលងាយមើលថោកគេតែងហៅថា "មនុស្សចង្រៃ" មើលមកគេដូចដុំ...
ranking #225 in members See all rankings
🔞🥀គំនុំត្រកូលចន🥀🔥 by jeonEii
🔞🥀គំនុំត្រកូលចន🥀🔥
ការសងសឹងដោយអត់ការគិតពិចាណាបានធ្វើអោយមនុស្សម្នាក់ដែលមិនបានដឹងខ្យល់អីត្រូវមកទទួលដោយមិនបានដឹងថានណាជាអ្នកបង្កើតវា...
ranking #239 in members See all rankings
💦Short Novel 🔥 by jeonEii
💦Short Novel 🔥
ប្រលោមលោកខ្លីៗបែបស្រើបស្រាល🔥🔞 ក្មេងក្រោមអាយុ18ឆ្នាំហាមអាន។ _Jeon jungkook _kim Taehyung
1 Reading List