hoa và lá đều chung một rễ
đời đời kiếp kiếp chẳng gặp được nhau
  • JoinedAugust 29, 2015Stories by %
biển chết  by jI-higan
biển chết
ngày mà thượng đế bảo với anh rằng em chưa đi, vài cánh anh đào còn xót lại ướt lệ
웬디 wen 아이린 rene > text by jI-higan
웬디 wen 아이린 rene > text
? sugar and free ? warn: drop 1 vài phần để edit
ranking #9 in wenrene See all rankings