ıllıllı ʏᴏᴜʀ ʟᴏᴄᴀʟ ᴡᴀʀʀɪᴏʀ ᴘᴏᴛᴀᴛᴏ ıllıllı

🅣🅔🅢🅢🅐 🅝🅘🅗🅘🅛🅞-🅚🅞🅡


𝕞𝕠𝕞: @𝕞𝕪𝕝𝕖𝕟𝕒_𝕜𝕠𝕣
𝕕𝕒𝕕: @𝕠𝕗𝕤𝕦𝕣𝕧𝕚𝕧𝕚𝕟𝕘
𝕓𝕚𝕘 𝕤𝕚𝕤: @𝕗𝕦𝕥𝕦𝕣𝕖𝕞𝕖𝕔𝕙𝕒𝕟𝕔
𝕝𝕚𝕝' 𝕓𝕣𝕠: @𝕛𝕖𝕕𝕚𝕓𝕠𝕣𝕟
  • mature themes / multi-ship
  • JoinedApril 14, 2019


Last Message
inheritedgifts inheritedgifts Jan 13, 2020 01:57PM
[Well, here I am. Cb for one-liners!]
View all Conversations

Story by spud
ıllıllı ℝ𝕖𝕓𝕖𝕝 𝕨𝕚𝕥𝕙 𝕒 ℂ𝕒𝕦𝕤𝕖 ıllıllı by inheritedgifts
ıllıllı ℝ𝕖𝕓𝕖𝕝 𝕨𝕚𝕥𝕙 𝕒 ℂ𝕒�...
ᴵᴺ ᴮᴸᴼᴼᴰ ᴬᴺᴰ ᵀᴱᴬᴿˢ ᴬ ᵀᴴᴼᵁˢᴬᴺᴰ ᵀᴵᴹᴱˢ ᵂᴱ ᴿᴵˢᴱ ᴬᴳᴬᴵᴺˢᵀ ᵂᴱ'ᴸᴸ ᴬᴸᵂᴬᵞˢ ᴴᴼᴸᴰ ᵀᴴᴱ ᴸᴵᴺᴱ ᴼᶠ ᴿᴱᶜᴷᴼᴺᴵᴺᴳ (not in use anym...
ranking #184 in theriseofskywalker See all rankings
1 Reading List