Chuyên lưu giữ, sưu tầm truyện.
Chủ yếu là thịt văn 🙈🙈🙈

Note: Mình không phải người dịch cũng như không phải tác giả. Mình chỉ là người đi sưu tầm và lưu giữ truyện để đọc. Và tiện thì share với mọi người thôi. Nên vấn đề xin cv hay xin edit mình không giúp được gì nhé.

Mọi vấn đề liên quan đến quyền tác giả, hãy gửi tin nhắn cho mình. Thanks all!
  • JoinedMarch 2, 2015Stories by holydevil47
Tướng quân cùng tiểu loli ( siêu sắc) by holydevil47
Tướng quân cùng tiểu loli ( siêu s...
Tướng quân cùng tiểu loli Hán Việt: Tương quân dữ tiểu la lị Tác giả: misss Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất:...
+1 more
Song huyệt cứu vớt thế giới (song tính yd thụ \np) by holydevil47
Song huyệt cứu vớt thế giới (song...
Song huyệt cứu vớt thế giới (song tính yd thụ \np) Hán Việt: Song huyệt chửng cứu thế giới ( song tính yd thụ...
ranking #69 in bl See all rankings
Triệu thị đích nữ (siêu sắc, NP) by holydevil47
Triệu thị đích nữ (siêu sắc, NP)
Triệu thị đích nữ (NP) Hán Việt: Triệu thị đích nữ ( np ) Tác giả: Nhất Thoa Yên Vũ Tình trạng: Hoàn thành Mớ...
+2 more
2 Reading Lists