𝐭𝐚𝐮𝐫𝐮𝐬𝒔𝒖𝒏 𝐩𝐢𝐬𝐜𝐞𝐬𝒎𝒐𝒐𝒏 𝐥𝐞𝐨𝒓𝒊𝒔𝒊𝒏𝒈
↳𝐢𝐧𝐭𝐣☕︎︎
𝐬𝐥𝐲𝐭𝐡𝐞𝐫𝐜𝐥𝐚𝐰 ꒰❦꒱
⊱┊𝐜𝐚𝐛𝐢𝐧 10 ⌨︎︎

𝐧𝐚𝐭𝐚𝐥𝐢𝐞 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐦𝐚𝐧. 𝐚𝐧𝐲𝐚 𝐭𝐚𝐲𝐥𝐨𝐫 𝐣𝐨𝐲. 𝐥𝐢𝐥𝐲-𝐫𝐨𝐬𝐞 𝐝𝐞𝐩𝐩. 𝐥𝐚𝐧𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐫𝐞𝐲. 𝐦𝐚𝐫𝐠𝐨𝐭 𝐫𝐨𝐛𝐛𝐢𝐞. 𝐳𝐞𝐧𝐝𝐚𝐲𝐚. 𝐤𝐚𝐲𝐚 𝐬𝐜𝐨𝐝𝐞𝐥𝐚𝐫𝐢𝐨. 𝐚𝐥𝐞𝐱𝐚 𝐝𝐞𝐦𝐢𝐞. 𝐚𝐥𝐚𝐧𝐚 𝐜𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧. 𝐦𝐛𝐛. ♡♡

➛𝐚𝐩𝐡𝐫𝐨𝐝𝐢𝐭𝐞❤︎

❥ ɢᴏssɪᴘ ɢɪʀʟ
ೃ⁀➷ ɢɪʟᴍᴏʀᴇ ɢɪʀʟs
⚘❱ᴘʟʟ𝐢 𝐟𝐚𝐧𝐜𝐲 𝐜𝐢𝐥𝐥𝐢𝐚𝐧 𝐦𝐮𝐫𝐩𝐡𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐛𝐞𝐧 𝐛𝐚𝐫𝐧𝐞𝐬

(:̲̅:̲̅:̲̅[̲̅:♡:]̲̅:̲̅:̲̅:̲̅)
  • 𝐩𝐥𝐮𝐭𝐨
  • JoinedMarch 4, 2021


Last Message
hhugsfordrugs hhugsfordrugs Jan 10, 2022 10:42PM
Guys pls help I was reading a fanfic yesterday and I lost it bc I didn’t put it in my library bc I’m a dumb girl but whatever it was about like a Harry Potter group chat and it was so funny the girl...
View all Conversations

15 Reading Lists

IT