Đam Mỹ vô đối, SuJu vương đạo! Tinh thần hủ nữ, fangirl luôn mãnh liệt trong máu =3
  • Joined:
    5 years ago


Featured work.

[LONGFIC] THIÊN NIÊN DUYÊN(super junior)

Social data: 38.8K reads. 115 votes. 342 comments.

Description:Read