Bảo Bối Nhi ♥ Bánh Bao
Có một tình yêu mãnh liệt dành cho ChanBaek
Xin chào, muốn được làm quen với mọi người! ≧-≦✌
  • Nhà của ChanBaek
  • JoinedJanuary 2, 2016Stories by Bảo Bối Nhi
[CHUYỂN VER/CHANBAEK] [Cao H/SM] Tổng Tài Nô Lệ Thư Ký Chủ Nhân by giangcbexo
[CHUYỂN VER/CHANBAEK] [Cao H/SM] Tổng Tài Nô Lệ Thư Ký Chủ Nhân Romance
Link bản dịch: https://sweetdeath4u.wordpress.com/dam-m%E1%BB%B9/toan-b%E1%BB%99-van/t%E1%BB%95ng-tai-no-l%E1%BB%87-th%C6%B0-ky-ch%E1%BB%A7-nhan/ Tác giả : Nịnh Mông Diệp Tử Editor: Linh Nhi (C1->13), Băng Tiêu...
[CHUYỂN VER/CHANBAEK] Kiểm Cá Khất Cái Dưỡng by giangcbexo
[CHUYỂN VER/CHANBAEK] Kiểm Cá Khất Cái Dưỡng Romance
Link bản dịch: https://windlov3r.wordpress.com/edit-2/finished/co-trang/kiem-ca-khat-cai-duong/ Tạm dịch: Nhặt tên khất cái về nuôi Tác giả: Nhạc Sơn Tai Edit: Summerbreeze Chuyển ver: Phác Xán Liệt X Biện Bạch Hiề...
[CHUYỂN VER/CHANBAEK] Mỗi Ngày Thức Dậy Đều Thấy Bạn Cùng Phòng Kẹp Chân Tui by giangcbexo
[CHUYỂN VER/CHANBAEK] Mỗi Ngày Thức Dậy Đều Thấy Bạn Cùng Phòng Kẹp C... Teen Fiction
Link bản dịch: https://katiesdanmeiblog.wordpress.com/danmei/hoan/doan-van-moi-ngay-tinh-day-deu-nhin-thay-ban-cung-phong-dang-kep-chan-tui/ Tác giả: Thịnh Hoài Y (盛淮衣) Translate: Quich Translator + Google Translat...
2 Reading Lists