-Mê llämø Fiørêlla Flørês
-Têngø 16 años
-Cūmplø 17 êl 3 dê diciêmbrê
-Søy dêl signø dê ♐
-Äscêndêntê ♊
-Lūnär ♍
-Mê gūstä êl cølør cêlêstê, nêgrø, mørädø, bläncø y vêrdê jädê.
-Hüfflêpüff 💛 y Slythêrin 💚
  • En el infierno
  • JoinedMarch 7, 2016Story by Fiørêllä Flørêş
DIABOLIK LOVERS  ||ZODIAC|| by fiorefloresbejar
DIABOLIK LOVERS ||ZODIAC||
¿Que pasará cuando los 12 signos del zodiaco son enviadas a la mansión sakamaki?
ranking #619 in diaboliklovers See all rankings
4 Reading Lists