توجه به مسائل امنیتی شبکه بسیار مهم است. برای این منظور، شرکت‌هایی تلاش می‌کنند تا با استفاده از جداسازی اینترنت از اینترانت متنوع و راهکارهای مختلف، امنیت شبکه را تضمین کنند. 
  • JoinedApril 19, 2023