FAQs?


u can send me dm's at:

instagram 📷: _elenegdvl
twitter 🐤: @elenegadvilao
or add me on facebook:
Elene Gadvilao
  • JoinedApril 1, 2014
Story by Magda Elena
LOVE, 'till then by elainegadvilao
LOVE, 'till then
Life was really unfair. Kung kailan alam mo na kung anong gusto ng puso mo, dun pa hindi sasang ayon ang mund...
+2 more
1 Reading List