Bầu trời Kook Min:)
  • JoinedApril 21, 2018Story by Phác Tử Thiên Di
[Kookmin][Text][Drop] Tiểu thụ, em yêu anh! by dumavailone
[Kookmin][Text][Drop] Tiểu thụ, em...
vô số tin nhắn thả và né thính nhau của Jeon Jungkook (jjk) và Park Jimin (pjm) trên Messenger. highest rank:...
2 Reading Lists