dnllssn

Just published "BUMPED||K.SJ FF" 

Zrenreyst

OY KINAUSAP NA KITA DITO! PA PLUG NG BOOK KOOO! CHECK MAY ACCOUNT MAY MAKIKITA KAYONG TAEKOOK BOOK. TAGALOG SIYA HEHE!