Chạy sao cho khỏi mưa rào

Thông minh đến mấy yêu vào cũng ngu...
  • Vô tận tinh không
  • JoinedNovember 15, 2012

Following


Stories by Tiêu Diêu Tự Tại
[Oneshot] Lỗ đen by devil9x
[Oneshot] Lỗ đen
"Thuyết tương đối của Einstein có một cái rất hay, khác với quan niệm của Newton, là nó khẳng định tính...
[Đam mỹ][Xuyên thư] Xuyên thành np văn pháo hôi thụ phải làm sao [Hoàn] by devil9x
[Đam mỹ][Xuyên thư] Xuyên thành np...
Một cái vô thượng đại năng, thảm tao phản bội mà ngã xuống. Một tia tàn hồn, trải qua ngàn tỉ năm trôi nổi vô...
ranking #69 in chủcông See all rankings
[Dạ Hành Lục] Chuyện hàng ngày của Hàng Yêu Sư by devil9x
[Dạ Hành Lục] Chuyện hàng ngày của...
Đây là một Hàng Yêu Sư có tính hướng bình thường (?) cùng với các yêu linh của mình trải qua cuộc sống hàng n...
ranking #11 in lảmnhảm See all rankings
1 Reading List