I am but a traveller. :)
A kiddo that is writing to expess, not to impress.

feel free to drop by :D
Thanks!
  • Location:
    Yokohama-shi, Kanagawa, Japan
  • Joined:
    Nov 26, 2011 02:45AM


Featured work.

A Story without an End

Social data: 1.1K reads. 19 votes. 26 comments.

Description: ito ay simpleng istorya. pangkaraniwan sa mata ng ilan. pero ang kwentong ito ang nais kong gawing daan para ipahayag na ang buhay at pag-ibig ay di nagtatapos sa kamatayan. na ang bawat katapusan, may kapalit...


18 Parts - Completed
Read

Story Reading List

Story Reading List