Địa chỉ FB:    https://facebook.com/vanhocthanh
Địa chỉ blog: http://vanhocthanh.blogspot.com
Đã từ giã giang hồ. Hẹn ngày tái ngộ.
  • hcm city
  • JoinedApril 18, 2015


Following


Stories by Dạ Quan Sang
Từ "thân" bắt đầu BY Phúc thủy khuynh mặc by daquansang
Từ "thân" bắt đầu BY Phúc thủy khuynh mặc Romance
Tấn Giang VIP2015-12-11 kết thúc Kim bài Hồng Nương Lưu Đại Mụ: "Trịnh tiên sinh, hôn giới sở chủ yếu là vi nam nữ hôn nhân phục vụ, ngài hiểu biết?" Trịnh Dư Minh tay phải ngón trỏ nhẹ nhàng xao trứ mặt...
Nông gia kiều nữ by daquansang
Nông gia kiều nữ Romance
Nông gia kiều nữ Tiểu thuyết tác giả: Hạ tiểu oản Tấn Giang kim bài đề cử VIP2016-01-12 kết thúc Tổng bình luận sách sổ: 802 trước mặt bị cất chứa sổ: 2473 Văn án: Ai cũng không biết vẫn là trẻ con viên tỷ nhi k...
[Ngôn tình] Túy thái bình by daquansang
[Ngôn tình] Túy thái bình Romance
Túy thái bình Tiểu thuyết tác giả: Bình lâm mạc mạc yên như chức Tấn Giang VIP2016-01-14 kết thúc Cất chứa sổ: 3688 văn chương tích phân: 51,997,000 Văn án: Nhiều năm lúc sau, Lí Chi Chi ngồi ở lăng tiêu giàn tr...
4 Reading Lists