• Joined:
    Mar 24, 2012 05:01PM

Featured work.

Anh là xã hội đen còn hắn là ngôi sao nổi tiếng

Social data: 2K reads. 18 votes. 1 comments.

Description: Một tiểu thư thanh nhã, đáng yêu nhưng vô cùng mạnh mẽ Hai đại công tử tài mạo song toàn nhưng thuộc hai thế giới đối lập hoàn toàn. Một người thuộc xã hội đen, người kia thuộc về ánh hào quang sân khấu. Cả h...Read

Other Works by cyndytee_baby.