Hello, It's me! String  YGL !
  • JoinedAugust 28, 2015Stories by Vân
HanBin Quotes! by camvan299
HanBin Quotes! Random
HanBin Quotes! '' Chỉ là thanh xuân ngắn quá,mà nổi nhớ thì thật dài. Tôi chẳng thể nào ngừng viết về một người! '' For you, HanBin! <3
Quotes! | V A N | by camvan299
Quotes! | V A N | Random
Trích dẫn hay từ truyện,quotes,film...
3 Reading Lists