"If not us, WHØ? If not now, WHEN?"              
-NØBØDY-


"Neplač kvôli tomu, kto si to nezaslúži a ani kvôli tomu, kto si to zaslúži... Plač kvôli tomu, kvôli čomu musíš a tých, čo sa ťa pýtajú prečo plačeš ignoruj."
-JANE- ✨
 • JoinedJuly 18, 2016

Following