✩„ᴛᴀᴊᴇᴍɴɪᴄᴀ ᴢ̇ʏᴄɪᴀ ʟᴇᴢ̇ʏ ᴡ ᴘᴏsᴢᴜᴋɪᴡᴀɴɪᴜ ᴘɪᴇ̨ᴋɴᴀ." ~ᴏsᴄᴀʀ ᴡɪʟᴅᴇ.✩

ʜᴇᴊᴋᴀ! ᴊᴇsᴛᴇśᴍʏ ᴡᴀᴛᴛᴘᴀᴅᴏᴡᴀ̨ ɢʀᴜᴘᴋᴀ̨, ᴅᴢɪᴀᴌᴀᴊᴀ̨ᴄᴀ̨ ᴘᴏᴅ ɴᴀᴢᴡᴀ̨ 𝓒'𝓮𝓼𝓽 𝓵𝓪 𝓥𝓲𝓮. ᴡ ɴᴀsᴢʏᴍ sᴋᴌᴀᴅᴢɪᴇ ᴢɴᴀᴊᴅᴜᴊᴀ̨ sɪᴇ̨:
° 💙ɢʀᴀғɪᴄʏ;
° 💛ʀᴇᴄᴇɴᴢᴇɴᴄɪ ᴅᴢɪᴇᴌ ᴡᴀᴛᴛᴘᴀᴅᴏᴡʏᴄʜ;
° ❤️ʀᴇᴄᴇɴᴢᴇɴᴄɪ ᴋsɪᴀ̨ᴢ̇ᴇᴋ ᴘᴀᴘɪᴇʀᴏᴡʏᴄʜ, sᴇʀɪᴀʟɪ, ғɪʟᴍᴏ́ᴡ ɪ ᴜᴛᴡᴏʀᴏ́ᴡ ᴍᴜᴢʏᴄᴢɴʏᴄʜ;
° 🖤ʀᴇᴢ̇ʏsᴇʀᴢʏ
° 💗ᴅᴢɪᴇɴɴɪᴋᴀʀᴢᴇ;
° 🧡ᴛᴌᴜᴍᴀᴄᴢᴇ;
° 💚ᴋᴏʀᴇᴋᴛᴏʀᴢʏ;
° 🤍ᴘᴏᴇᴄɪ;
° 💙 ɪʟᴜsᴛʀᴀᴛᴏʀᴢʏ;
° 🖊️ᴘɪsᴀʀᴢᴇ;
° 🎀ᴅᴇᴋᴏʀᴀᴛᴏʀᴢʏ;
° 🏆ᴏsᴏʙʏ ᴏʀɢᴀɴɪᴢᴜᴊᴀ̨ᴄᴇ ᴋᴏɴᴋᴜʀsʏ.

ᴊᴇśʟɪ ᴘᴏᴛʀᴢᴇʙᴜᴊᴇsᴢ ᴏᴋᴌᴀᴅᴋɪ, ᴄʜᴄᴇsᴢ, ᴀʙʏ ᴅᴏᴋᴏɴᴀɴᴏ ʀᴇᴄᴇɴᴢᴊɪ ᴛᴡᴏᴊᴇɢᴏ ᴅᴢɪᴇᴌᴀ, ᴜᴅᴇᴋᴏʀᴏᴡᴀɴᴏ ᴘʀᴏғɪʟ, ᴘʀᴢᴇᴘʀᴏᴡᴀᴅᴢᴏɴᴏ ᴡʏᴡɪᴀᴅ ʟᴜʙ ᴍᴀʀᴢʏsᴢ, ᴀʙʏ ᴘᴏᴄᴢʏᴛᴀᴄ́ ᴀɴɢʟᴏᴊᴇ̨ᴢʏᴄᴢɴᴇ ᴅᴢɪᴇᴌᴏ ᴘᴏ ᴘᴏʟsᴋᴜ ᴢɢᴌᴏś sɪᴇ̨ ᴅᴏ ɴᴀs! ᴏғᴇʀᴜᴊᴇᴍʏ ᴘᴏᴍᴏᴄ ᴡᴇ ᴡsᴢʏsᴛᴋɪᴄʜ ᴅᴢɪᴇᴅᴢɪɴᴀᴄʜ, ᴋᴛᴏ́ʀᴇ ᴢᴏsᴛᴀᴌʏ ᴡʏᴍɪᴇɴɪᴏɴᴇ ᴘᴏᴡʏᴢ̇ᴇᴊ.

ɴᴀsᴢᴀ ɢʀᴜᴘᴋᴀ ᴡᴄɪᴀ̨ᴢ̇ sɪᴇ̨ ʀᴏᴢᴡɪᴊᴀ, ᴀ ᴄᴏ ᴊᴀᴋɪś ᴄᴢᴀs ᴡᴘʀᴏᴡᴀᴅᴢᴀɴʏ ᴡ ᴢ̇ʏᴄɪᴇ ɴᴏᴡᴇ ᴘᴏᴍʏsᴌʏ.

ᴘᴏsɪᴀᴅᴀᴍʏ ᴛᴀᴋᴢ̇ᴇ ᴏᴅᴅᴢɪᴇʟɴᴇ ᴋᴏɴᴛᴏ: @cest_la_vie_book, ɴᴀ ᴋᴛᴏ́ʀʏᴍ ᴜᴍɪᴇsᴢᴄᴢᴀᴍʏ ᴛᴌᴜᴍᴀᴄᴢᴏɴᴇ ᴋsɪᴀ̨ᴢ̇ᴋɪ ɪ ɪɴɴᴇ ᴡɪᴇ̨ᴋsᴢᴇ ᴅᴢɪᴇᴌᴀ, ᴊᴀᴋ ɴᴀ ᴘʀᴢʏᴋᴌᴀᴅ ᴘʀᴀᴄᴇ ᴢʙɪᴏʀᴏᴡᴇ. ᴡᴘᴀᴅɴɪᴊ!

ℕ𝕒𝕤𝕚 𝕔𝕫ł𝕠𝕟𝕜𝕠𝕨𝕚𝕖

@Sonreir_K
@Cytrynowa12
@xNoorshally
@alex07black
@ShawityClean
@Emotka1
@Riddle_hypnosis
@Adalyn_Kinga
@FFlynn
@Bielasia_
@Darkie1864
@Emilkaemka122
@123niechcemisie
@Fernmist
@Bermudetta
@Niteshi
@Cabsida
@VolpinaMoon
@LexyWish
@alexamrorers
@goblinExe
@Vivianne_04
@deremeris
@PanKeigo
@_waleria
@KontybinaSzatana
@SerpentsHell
@serpnts
@_TheAnna_
@kij_ci_w_pysk
@Gryfkaaa

🔔ℝ𝔼𝕂ℝ𝕌𝕋𝔸ℂ𝕁𝔸 𝕋ℝ𝕎𝔸!🔔
ʙᴀʀᴅᴢᴏ sᴇʀᴅᴇᴄᴢɴɪᴇ ᴢᴀᴘʀᴀsᴢᴀᴍʏ ᴏsᴏʙʏ, ᴋᴛᴏ́ʀᴇ ᴄʜᴄɪᴀᴌʏʙʏ ᴅᴏᴌᴀ̨ᴄᴢʏᴄ́ ᴅᴏ ɴᴀsᴢᴇᴊ sᴘᴏᴌᴇᴄᴢɴᴏśᴄɪ, ɴᴀ ᴊᴀᴋɪᴇᴋᴏʟᴡɪᴇᴋ sᴛᴀɴᴏᴡɪsᴋᴏ. ᴋᴀᴢ̇ᴅʏ ᴢɴᴀᴊᴅᴢɪᴇ ᴛᴜ ᴄᴏś ᴅʟᴀ sɪᴇʙɪᴇ. ᴍɪᴇ̨ᴅᴢʏ ᴄᴢᴌᴏɴᴋᴀᴍɪ ᴘᴀɴᴜᴊᴇ ᴍɪᴌᴀ ᴀᴛᴍᴏsғᴇʀᴀ, ᴀ ᴡsᴘᴏ́ʟɴᴀ ᴘʀᴀᴄᴀ ʀᴏᴢᴡɪᴊᴀ ᴢᴅᴏʟɴᴏśᴄɪ!
ᴢᴀᴘʀᴀsᴢᴀᴍʏ!

ℕ𝕒𝕤𝕫 𝕠𝕗𝕚𝕔𝕛𝕒𝕝𝕟𝕪 𝕀𝕘: c_est_la_vie.watt

ᴡsᴘᴏ́ᴌᴘʀᴀᴄᴀ:
@zaczarowanagrupa

ᴢᴀᴘʀᴢʏᴊᴀᴢ́ɴɪᴏɴᴇ ɢʀᴜᴘʏ:
@-papierowi

✩„ɴᴀsᴢᴇ ᴢ̇ʏᴄɪᴇ ᴊᴇsᴛ ᴛᴀᴋɪᴍ, ᴊᴀᴋɪᴍ ᴜᴄᴢʏɴɪᴌʏ ᴊᴇ ɴᴀsᴢᴇ ᴍʏśʟɪ" ~ᴍᴀʀᴇᴋ ᴀᴜʀᴇʟɪᴜsᴢ.✩
  • JoinedJune 4, 2021


Last Message
c_est_la_vie c_est_la_vie 22 minutes ago
Szóstego grudnia, jak dobrze wiecie,Święty Mikołaj chodzi po świecie.Dźwiga wór niezmordowanieKażdy z nas prezent dostanie.A kiedy rozda już wszystkie prezentyWróci do nieba szeroko uśmiechnięty...
View all Conversations

Stories by 𝐂'𝐄𝐒𝐓𝐋𝐀𝐍𝐈𝐄 🎅🏼
Wywiady by c_est_la_vie
Wywiady
Jesteś fanem czyjejś twórczości i chętnie dowiedziałbyś się czegoś więcej o artyście, którego podziwiasz? Wyw...
ranking #1 in wywiad See all rankings
Okładkownia by c_est_la_vie
Okładkownia
Masz pomysł na super książkę, ale nie masz okładki? Grupa C'est la Vie powstała właśnie dla takich ludzi jak...
ranking #2 in covers See all rankings
Książkowe Polecajki  by c_est_la_vie
Książkowe Polecajki
Szukasz ciekawej książki? Nasza ekipa przygotowała recenzje papierowych perełek, które składy nasze serca! Za...
ranking #62 in book See all rankings
3 Reading Lists