》ɪ'ᴍ ʏᴏᴜʀ ᴅᴀʀᴋ ᴀᴜᴛʜᴏʀ《

ʙʟᴀᴄᴋᴅᴀʀᴋʙʟᴏᴏᴅ / ɴᴏᴜɴ /

빛이 보이지 않는다. "왜?" 붉은 액체가 눈에 퍼 졌기 때문에.


ᴋᴘᴏᴘ ᴀᴅᴅɪᴄᴛ
ʀᴏʟᴇ ᴘʟᴀʏᴇʀ (ʀᴘᴡ & ᴅᴡ)
ᴍᴜᴘᴛɪ ғᴀɴᴅᴏᴍ( ᴋᴏʀᴇᴀɴ ɪs ᴍʏ ʟᴏᴠᴇ)
ᴇʟʏᴇɴ (ᴇxᴘᴇʀᴛ sᴀ ᴄʀᴀᴢʏ ᴡᴏʀᴅs)
ᴜʟᴏᴋ/ᴜʟᴏʟᴢᴢᴀɴɢ( ᴇʟʏᴇɴ ᴋᴀsɪ)ᴡʀɪᴛᴇ ʏᴏᴜʀ ɪᴍᴀɢɪɴᴀᴛɪᴏɴ
  • sa tabi tabi
  • JoinedFebruary 23, 2016


Following

Last Message
black_darkblood black_darkblood Mar 02, 2017 11:54PM
 Nakakaiyak na talaga ito salamat sa pagsuporta sa THE MAFIA BOSS AND I kamsahamnida chingu and saranghae
View all Conversations

Stories by Hxnnxh løpéz (한나 김)
The Mafia Boss And I :Pain Of Love (Season 2) by black_darkblood
The Mafia Boss And I :Pain Of Love... #424 in Action
ɪ ᴡɪʟʟ ᴋɪʟʟ ᴀʟʟ ᴘᴇʀsᴏɴ ᴡʜᴏ ᴍᴀᴋᴇ ʏᴏᴜ ᴄʀʏ! ᴀɴᴅ ɪ ᴋɪʟʟ ᴍʏ sᴇʟғ ɪғ ɪ ʜᴜʀᴛ ʏᴏᴜ!!
+6 more
The Mafia Boss And I (Season 1) by black_darkblood
The Mafia Boss And I (Season 1) #157 in Random
ᴛʜɪs ʙᴏᴏᴋ ɪs ᴜɴᴅᴇʀ ᴇᴅɪᴛɪɴɢ ᴏғ sᴏᴍᴇ ᴄᴏɴᴛᴀɪɴs sᴄᴇɴᴇ, ᴛʏᴘᴏs ᴀɴᴅ ɢʀᴀᴍᴍᴀʀ.
+9 more
4 Reading Lists