- Nick wattpad dùng để up những truyện đã hoàn trong nhà: http://bjchjpxjnh.wordpress.com
  • Joined:
    Jun 22, 2011 04:44AM

Featured work.

Tiệm Quan Tài Phố Tây - Toái Dạ ( Editor: mèomỡ - bjchjpxjnh.wordpress.com)

Social data: 27K reads. 233 votes. 20 comments.

Description:Read

Other Works by bj_chjpxjnh.
Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách
Anh chàng bỉ ổi đáng yêu - Hắc Khiết Minh (https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Anh chàng bỉ ổi đáng yêu - Hắc Khiết Minh (https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

1.3K 24 5

ANH CHÀNG BỈ ỔI ĐÁNG YÊU (Phần 3 trong hệ liệt Nhật ký mãnh nam của Tiểu Phì Phì) Tác giả: Hắc Khiết M...

Completed
Chiến Lang - Hắc Khiết Minh [https://bjchjpxjnh.wordpress.com]

Chiến Lang - Hắc Khiết Minh [https://bjchjpxjnh.wordpress.com]

2.6K 29 3

CHIẾN LANG (Phần 9 trong hệ liệt 'Ma ảnh mị linh') Tác giả: Hắc Khiết Minh Editor: mèomỡ & đỗ đỗ béo ...

Completed
Phồn hoa rực rỡ - An Tư Nguyên [https://bjchjpxjnh.wordpress.com]

Phồn hoa rực rỡ - An Tư Nguyên [https://bjchjpxjnh.wordpress.com]

292 5 1

PHỒN HOA RỰC RỠ Tác giả: An Tư Nguyên Editor: TieuKhang (http://diendanlequydon.com/) Raw + Convert: Ng...