- Nick wattpad dùng để up những truyện đã hoàn trong nhà: http://bjchjpxjnh.wordpress.com
  • Joined:
    4 years ago

Featured work.

Chiến Lang - Hắc Khiết Minh [https://bjchjpxjnh.wordpress.com]

Social data: 156 reads. 2 votes. 0 comments.

Description: CHIẾN LANG (Phần 9 trong hệ liệt ‘Ma ảnh mị linh’) Tác giả: Hắc Khiết Minh Editor: mèomỡ & đỗ đỗ béo Hắn là chiến sĩ, là binh lính, là quân cờ trong tay kẻ cầm quyền! Hắn ở đây chỉ vì kiếm miếng cơm. Ở c...Read

Other Works by bj_chjpxjnh.