- Nick wattpad dùng để up những truyện đã hoàn trong nhà: http://bjchjpxjnh.wordpress.com
  • JoinedJune 22, 2011


Stories by bj_chjpxjnh
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG CÔNG CÔNG - HỒ THẬP TAM by bj_chjpxjnh
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG CÔNG CÔNG - HỒ T...
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG CÔNG CÔNG Tác giả: Hồ Thập Tam Editor: mèomỡ Bìa: mèomỡ Số chương: 66 chương + ngoại truyệ...
Quỷ dạ xoa - Hắc Khiết Minh by bj_chjpxjnh
Quỷ dạ xoa - Hắc Khiết Minh
QUỶ DẠ XOA (Phần 4 trong hệ liệt 'Ma ảnh mị linh') Tác giả: Hắc Khiết Minh Editor: mèomỡ & Tô hồ ly Betor: mè...
+7 more
Lãng Tử Xinh Đẹp - Hắc Khiết Minh by bj_chjpxjnh
Lãng Tử Xinh Đẹp - Hắc Khiết Minh
LÃNG TỬ XINH ĐẸP (Phần 7 trong hệ liệt Nhật ký mãnh nam của Tiểu Phì Phì) Tác giả: Hắc Khiết Minh Editor: mèo...