- Nick wattpad dùng để up những truyện đã hoàn trong nhà: http://bjchjpxjnh.wordpress.com
  • Joined:
    4 years ago

Featured work.

Tiệm Quan Tài Phố Tây - Toái Dạ ( Editor: mèomỡ - bjchjpxjnh.wordpress.com)

Social data: 14.4K reads. 97 votes. 7 comments.

Description:Read

Other Works by bj_chjpxjnh.