- Nick wattpad dùng để up những truyện đã hoàn trong nhà: http://bjchjpxjnh.wordpress.com
  • Joined:
    Jun 22, 2011 04:44AM

Featured work.

Tiệm Quan Tài Phố Tây - Toái Dạ ( Editor: mèomỡ - bjchjpxjnh.wordpress.com)

Social data: 20.1K reads. 153 votes. 11 comments.

Description:Read

Other Works by bj_chjpxjnh.
Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách
Anh chàng bỉ ổi đáng yêu - Hắc Khiết Minh (https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Anh chàng bỉ ổi đáng yêu - Hắc Khiết Minh (https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

762 9 5

ANH CHÀNG BỈ ỔI ĐÁNG YÊU (Phần 3 trong hệ liệt Nhật ký mãnh nam của Tiểu Phì Phì) Tác giả: Hắc Khiết M...

Completed
Chiến Lang - Hắc Khiết Minh [https://bjchjpxjnh.wordpress.com]

Chiến Lang - Hắc Khiết Minh [https://bjchjpxjnh.wordpress.com]

1.2K 15 2

CHIẾN LANG (Phần 9 trong hệ liệt 'Ma ảnh mị linh') Tác giả: Hắc Khiết Minh Editor: mèomỡ & đỗ đỗ béo ...

Completed
Phồn hoa rực rỡ - An Tư Nguyên [https://bjchjpxjnh.wordpress.com]

Phồn hoa rực rỡ - An Tư Nguyên [https://bjchjpxjnh.wordpress.com]

182 1 0

PHỒN HOA RỰC RỠ Tác giả: An Tư Nguyên Editor: TieuKhang (http://diendanlequydon.com/) Raw + Convert: Ng...