Biến thái?
  • JoinedApril 10, 2017Story by bienthai2712
Gặp nhau là do định mệnh by bienthai2712
Gặp nhau là do định mệnh
Vì đú theo phong trào nên làm liều viết thử một quyển? Truyện của em chỉ nói về tính biến thái, độc chiếm của...