Everyday, every hour turn the pain into power
  • JoinedFebruary 6, 2016Stories by Bạch Dược Đại Thần
[Hoàn] Xuyên Thư Chi Pháo Hôi Nam Xứng by bachduocdaithan
[Hoàn] Xuyên Thư Chi Pháo Hôi Nam...
Repost của nhà junvu2412 để đọc offline , nếu chủ nhà không thích mình sẽ xóa. Cảm ơn chủ nhà đã edit hơn 300...
ranking #72 in 1vs1 See all rankings
Là Của Ta, Đừng Động Vào [Sherlock BBC] [JohnLock] by bachduocdaithan
Là Của Ta, Đừng Động Vào [Sherlock...
Tác giả: Ta gọi lão Hồ Edit vì luyện bàn phím :) tất cả đều là đoán ý qt, thỉnh đừng quá nghiêm khắc Văn án B...
ranking #704 in dongnhan See all rankings
Xuyên thành áo lót nam chính thì biết mần sao? by bachduocdaithan
Xuyên thành áo lót nam chính thì b...
Tên truyện: Xuyên thành chủ giác nội y chẩm yêu phá Tạm dịch: Xuyên thành áo lót của nam chính thì biết mần s...
1 Reading List