Someone who loves color Black

Know the rules and break them

Email: aziagarxia@gmail.com
  • Porac Pampanga
  • JoinedNovember 13, 2014Stories by Azi
His Lesbian Wife (Arrogant Series #2) by aziayana
His Lesbian Wife (Arrogant Series #2) #164 in ChickLit
Hanggang saan mo kayang ipaglaban ang bawal na pag-ibig, hanggang saan ang kaya mo maipaglaban lang ang taong minamahal mo, hanggang saan ang kayo niyo upang itago niyo ang relasyon niyo sa iba. Hanggang Saan. Love...
His Frisky Wife (Arrogant Series #1) by aziayana
His Frisky Wife (Arrogant Series #1) Romance
"Hindi ka mabenta kung hindi ka malandi" Layla Foresiter
Undefine Creatures by aziayana
Undefine Creatures Fantasy
Reality Vs Fantasy
2 Reading Lists