childish,back fighter,true to those true to me..kinda cute
  • Manila, Philippines
  • JoinedJuly 29, 2014
Story by athenstarius192530
"I LOVE U ENEMY" by athenstarius192530
"I LOVE U ENEMY"
Ang lugar na pagmumulan ng pagibig ng dalawang tao sa gitna ng sigalot ng kanilang mga angkan.Paano kaya nila...
1 Reading List