ᴋᴀᴛʜ ✿ ᴅᴇᴇᴊᴀʏ

ᴋᴀᴛʜɴɪᴇʟ ' s ᴛɪᴍᴇ ᴛᴏ sʜɪɴᴇ ʙɪᴛᴄʜ

∞ ᴀ ᴋᴀᴛʜɴɪᴇʟ

× ᴇxᴘʀᴇss ᴡʜᴀᴛ ʏᴏᴜ ғᴇᴇʟ
  • philippines
  • JoinedApril 8, 2016Stories by supremo_kath
Love You, Goodbye by asdfghjkathren
Love You, Goodbye
Paano kung ang boyfriend mo ng dalawang taon ay biglang ikakasal sa ibang babae? At makalipas ang ilang taon...
Martyr by asdfghjkathren
Martyr
Kwento ni Alessandra Santos (Kathryn Bernardo) kung paano siya nagpa-martyr sakanyang boyfriend na si, Daryl...