"... Có một số người, một khi gặp, liếc mắt cái đã vạn năm; có chút tâm động, một khi bắt đầu, liền như nước đổ khó hốt, ... Tình yêu cũng vậy, ... Một đời! Một kiếp! Một đôi người..."
  • Joined:
    5 years ago
aries_leo aries_leo 3 years ago
@nguoiquaduonga hjhj thanks bạn rất nhiều nhé, tác giả nào cũng chiều fan thế này có phải tốt ko
View all conversations

Featured work.

SỰ MỀM MẠI DƯỚI QUÂN TRANG

Social data: 93.6K reads. 496 votes. 17 comments.

Description:


22 Parts - Completed
Read

Other Works by aries_leo.

Story Reading List

Story Reading List

Story Reading List