"... Có một số người, một khi gặp, liếc mắt cái đã vạn năm; có chút tâm động, một khi bắt đầu, liền như nước đổ khó hốt, ... Tình yêu cũng vậy, ... Một đời! Một kiếp! Một đôi người..."
  • Joined:
    Oct 06, 2010 04:39PM
aries_leo aries_leo Oct 21, 2012 10:30AM
@nguoiquaduonga hjhj thanks bạn rất nhiều nhé, tác giả nào cũng chiều fan thế này có phải tốt ko
View all conversations

Featured work.

Dám kháng chỉ? Chém!!! __ Lam Ngả Thảo

Social data: 5K reads. 25 votes. 5 comments.

Description:Read

Story Reading List

Story Reading List

Story Reading List