• JoinedApril 10, 2016


Stories by areskz
Thời Không Xuyên Qua Giả by areskz
Thời Không Xuyên Qua Giả
Thời Không Xuyên Qua Giả 时空之穿越者 Tác giả: Tân Nhân Thượng Lộ Tình trạng: Hoàn thành https://www.uukanshu.com/b...
ranking #1 in areskz See all rankings
Vạn Giới Tối Cường Thương Nhân by areskz
Vạn Giới Tối Cường Thương Nhân
Vạn Giới Tối Cường Thương Nhân 万界之最强商人 Tác giả: Hoạt Đích Hồng Thiêu Ngư Tình trạng: Hoàn thành https://www.u...
ranking #2 in areskz See all rankings
Siêu Thần Đương Phô by areskz
Siêu Thần Đương Phô
Siêu Thần Đương Phô 超神当铺 Tác giả: Kim Triêu Tác Gia Tình trạng: Hoàn thành http://www.uukanshu.net/b/34274/ T...