• JoinedApril 10, 2016


Stories by areskz
Xuyên Toa Chư Thiên - 913 by areskz
Xuyên Toa Chư Thiên - 913
Xuyên Toa Chư Thiên 穿梭诸天 Tác giả: Đại Nhật Dục Đông Hải Tình trạng: Đang ra (c913) http://www.uukanshu.net/b...
Tội Ác Thành Thần by areskz
Tội Ác Thành Thần
Tội Ác Thành Thần 罪恶成神 Tác giả: Kim Tiễn Đáo Gia Tình trạng: Hoàn thành https://www.uukanshu.com/b/35966/ Tác...
Thôn Thiên Long Vương by areskz
Thôn Thiên Long Vương
Thôn Thiên Long Vương 吞天龙王 Tác giả: Hoa Hỏa Man Đầu Tình trạng: Hoàn thành https://www.uukanshu.com/b/60118/ ...