• JoinedApril 10, 2016


Stories by areskz
Trộm Đạo Vạn Giới by areskz
Trộm Đạo Vạn Giới
Trộm Đạo Vạn Giới 偷盗万界 Tác giả: Phong Vân Chỉ Thượng Tình trạng: Hoàn thành https://www.uukanshu.com/b/68093...
ranking #29 in viễntưởng See all rankings
Trọng Sinh Chi Ám Dạ Quật Khởi by areskz
Trọng Sinh Chi Ám Dạ Quật Khởi
Trọng Sinh Chi Ám Dạ Quật Khởi 重生之暗夜崛起 Tác giả: Gia Lý Đệ Tam Bàn Tình trạng: Hoàn thành http://www.uukanshu...
ranking #23 in viễntưởng See all rankings
Chư Thiên Tiên Võ by areskz
Chư Thiên Tiên Võ
Chư Thiên Tiên Võ 诸天仙武 Tác giả: Tuyên Cổ Cô Tịch 2 Tình trạng: Hoàn thành https://www.uukanshu.com/b/61947/ T...