- Quản trị viên của Team gồm: 

1) Doteki [@_FourLeafClovers_]

2) Saba - Ivy Vivian [@Saba-Chii - @Ivy_Vivian_Minerva]

3) Shou [@Shou-tann - @Natsukiyase_Ichino]

4) Kotori [@Shinigami_Kotori]
  • JoinedJuly 3, 2019Stories by _ocharoneshot_
[Tuyển Mem]  ochar oneshot by _ocharoneshot_
[Tuyển Mem] ochar oneshot
Chào mừng bạn đã đến với Team: _ocharoneshot_ . Nếu bạn muốn là thành viên của Team thì xin mời vào để biết t...
ranking #158 in burst See all rankings
[BBB] (oneshot) ochar hoặc auchar by _ocharoneshot_
[BBB] (oneshot) ochar hoặc auchar
nơi đặc request và trả đơn viết về oneshot ochar hay auchar
ranking #150 in bbb See all rankings
2 Reading Lists