ʜɪ!ɪ'ᴍ 𝓘𝔃𝔃𝔂 ᴀɴᴅ ᴛʜɪꜱ ɪꜱ ᴍʏ ᴘʀᴏꜰɪʟᴇ. ɪ'ᴍ ᴊᴜꜱᴛ ᴀɴᴏᴛʜᴇʀ ᴡᴇɪʀᴅ, ᵢₙₜᵣₒᵥₑᵣₜ ᴡʜᴏ ʀᴇᴀʟʟʏ ʟᴏᴠᴇꜱ ʀᴇᴀᴅɪɴɢ ʙᴏᴏᴋꜱ.
💛👽🔥🌍🌻🍿🦄🔫🔚


🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🇬🇷 🇵🇱
♓Sømê †hïñgs Äßøu† Mε:
》•••
𝙍𝙚𝙖𝙙𝙚𝙧
𝙁𝙧𝙞𝙚𝙣𝙙
𝙒𝙚𝙞𝙧𝙙𝙤
𝙂𝙤𝙤𝙙 𝙡𝙞𝙨𝙩𝙚𝙣𝙚𝙧
𝙂𝙧𝙚𝙚𝙠
Poland
100% 𝙞𝙣𝙛𝙟
☮Pacifist
𝙃𝙚𝙖𝙙𝙥𝙝𝙤𝙣𝙚𝙨 24/7
𝙍𝙖𝙞𝙣 𝙡𝙤𝙫𝙚𝙧
𝙘𝙖𝙩 𝙥𝙚𝙧𝙨𝙤𝙣
🌌𝙄 𝙡𝙤𝙫𝙚 𝙚𝙫𝙚𝙧𝙮𝙩𝙝𝙞𝙣𝙜 𝙖𝙗𝙤𝙪𝙩 𝙨𝙩𝙖𝙧𝙨, 𝙨𝙥𝙖𝙘𝙚 𝙖𝙣𝙙 𝙪𝙣𝙞𝙫𝙚𝙧𝙨𝙚
🍿𝙋𝙤𝙥 𝙘𝙤𝙧𝙣 𝙡𝙤𝙫𝙚𝙧
🍦𝙄𝙘𝙚 𝙘𝙧𝙚𝙖𝙢 𝙡𝙤𝙫𝙚𝙧
𝙎𝙚𝙧𝙞𝙤𝙪𝙨𝙡𝙮
𝙄 𝙧𝙚𝙖𝙡𝙡𝙮 𝙡𝙤𝙫𝙚 𝙞𝙘𝙚 𝙘𝙧𝙚𝙖𝙢


FEEL FREE TO FOLLOW🌈🍦🐱
  • ᴵ ᵗʰⁱⁿᵏ °ⁿ ᴹᵃʳˢ ᵇᵘᵗ ᴵ'ᵐ ⁿᵒᵗ ˢᵘʳᵉ
  • JoinedOctober 7, 2019


Last Message
_lostinspace_ _lostinspace_ Apr 17, 2021 08:50PM
Θέλω Nintendo Ds, από αυτά που ήταν της μόδας παλιά και δεν βρίσκω. Νιώθω γριά...
View all Conversations