ɪ'ᴍ ᴊᴜsᴛ ᴀ ᴛᴇᴇɴᴀɢᴇ ɢɪʀʟ ᴡɪᴛʜ ғᴀɴᴛᴀsʏ.

ɪ ʜᴏᴘᴇ ʏᴏᴜ ᴇɴᴊᴏʏ ᴍʏ sᴛᴏʀɪᴇs.❤️

ʟᴀɴɢᴜᴀɢᴇs ᴏғ ᴍʏ sᴛᴏʀɪᴇs :

ɢʀᴇᴇᴋ 🇬🇷 ᴀɴᴅ ᴇɴɢʟɪsʜ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

sᴏʀʀʏ ɪғ ɪ'ᴍ ʜᴀᴠɪɴɢ ᴍɪsᴛᴀᴋᴇs ɪғ ʏᴏᴜ ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛ ᴍᴇ.. ᴛʜᴇɴ ᴛʜᴀɴᴋ ʏᴏᴜ ɪᴛ ʜᴇʟᴘs ᴍᴇ ❤️

ʙᴜᴛ ʏᴏᴜ ᴋɴᴏᴡ ᴡʜᴀᴛ ᴇʟsᴇ ʜᴇʟᴘs ᴍᴇ?

ɪғ ʏᴏᴜ ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛ ʏᴏᴜʀ ᴛʜᴏᴜɢʜᴛs, ʀᴇᴀᴄᴛɪᴏɴs ᴀɴᴅ ɪᴍᴀɢɪɴᴀᴛɪᴏɴs ᴀʙᴏᴜᴛ ᴛʜᴇ ᴜᴘᴄᴏᴍɪɴɢ ᴄʜᴀᴘᴛᴇʀ.

ғᴏʟʟᴏᴡ ᴍᴇ ғᴏʀ ᴍᴏʀᴇ ᴜᴘᴅᴀᴛᴇs 💕ɪ ᴡɪʟʟ ʙᴇ ᴘᴏsᴛɪɴɢ ᴍᴏʀᴇ sᴛᴏʀɪᴇs ɪɴ ᴛʜᴇ ғᴜᴛᴜʀᴇ ☺️
  • JoinedMay 27, 2018


Last Message
_bts_tae_tae _bts_tae_tae Aug 23, 2019 12:59PM
So I have to update for months... I haven't worked on my stories and that's because I'm kinda bored. I have no ideas and no courage to write... Probably when school starts I will be bored to read so...
View all Conversations

Stories by rafff.03
You are my Serendipity |p.jm| by _bts_tae_tae
You are my Serendipity |p.jm|
"I don't want someone who promises me the moon and stars.I want someone who promises to lay on the grass...
ranking #200 in έρωτας See all rankings
My one and only princess{Jimin FF} by _bts_tae_tae
My one and only princess{Jimin FF}
Jimin × Reader (Y/N) "Goodmorning princess I'm glad you're mine again" Y/N's family moved out from...
ranking #75 in contest See all rankings
The Black Prince (Kim Taehyung) by _bts_tae_tae
The Black Prince (Kim Taehyung)
Y / N, ένα κορίτσι που έκανε μεταγραφή πρόσφατα σε ένα νέο γλύκειο, βρίσκει την φίλη της Jisoo και πηγαίνει γ...
ranking #256 in μυστήριο See all rankings
4 Reading Lists