• My world=)
  • JoinedDecember 6, 2015Stories by 전정국
BTS'S CONFESSION by ___Melodyy___
BTS'S CONFESSION Random
All about BTS and ARMY 💋
[TRANS-VKOOK] FANBOI by ___Melodyy___
[TRANS-VKOOK] FANBOI Fanfiction
Fic: Fanboi - Vkook Author: -yoongisdick Taehyung là một "fanboi" của BTS, vì "fanboy" quá phổ biến. Link fic (tiếng Anh- đã hoàn thành) :https://www.wattpad.com/story/92274228-fanboi-%E3%83%BC...
[TRANS] (VKOOK) ADOPT ME by ___Melodyy___
[TRANS] (VKOOK) ADOPT ME Fanfiction
Fic: Adopt me -Vkook Author: Vkook-trash. Taehyung đã nhận nuôi một đứa trẻ tên Jeon JungKook ~ Vkook, Yoonmin, Namjin ~ Link fic (tiếng Anh- Chưa hoàn) : https://www.wattpad.com/247502391-adopt-me-vkook-%E2%85%A0 ...
5 Reading Lists