Griffin_

Editor nghiệp dư.

Thể loại không cố định ( nhưng chủ yếu chắc là H văn 🌚 )
Ngôn từ cực kì thô tục thô tục thô tục !!!
Ai không chịu được vui lòng im lặng click back.

‼️BẠN ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO‼️

Edit vì đam mê nên thời gian đăng truyện không cố định .

🔆 Dự Án 🔆
Ngày Thường Của Dâm Phụ H+ [On-going]
________________________________
  • JoinedJanuary 14, 2019


Story by Griffinnn
[ CaoH+ ] Ngày Thường Của Dâm Phụ _ Ongoing by _Griffinn_
[ CaoH+ ] Ngày Thường Của Dâm Phụ...
Ngày Thường của Dâm Phụ Tác giả : Hà Xứ Thị Thanh Quan Editor + Beta : Griffin Độ dài: 18 chương Tình trạng...
+2 more