Baekstan -CBs - AllBaek-EXO-L
" Em muốn anh được cả thế giới này yêu thương, trân trọng. Nguyện vì anh mà bất chấp hết lời cay nghiệt của thế gian "
  • ChanBaek is FUCKING real
  • JoinedMay 20, 2014
7 Reading Lists