ស្វាគមន៍មកកាន់ការអាន🙏🏻💜សង្ឃឹមថាអ្នកដែលចូលមកអានរាល់គ្នានិងទទួលបានបទពិសោធន៍ល្អៗពីក្នុងសាច់រឿង✨និងពេញចិត្តនូវរឿងនីមួយៗរបស់ខ្ញុំ✨
➪︎ពេលខ្លះជីវិតដូចជានៅក្នុងរឿងអញ្ចឹងមានគ្រប់រស់ជាតិទាំងអស់តែទាស់ត្រង់ថារឿងមានភាគបញ្ចាប់របស់វាដែលអ្នកនិពន្ធកំណត់ទុកហើយរួចជាស្រេច តែជីវិតគឺគ្មានទេ បើអ្នកដើរខុសរឺក៏ជ្រើសរើសអ្វីមួយខុសហើយអ្នកនិងស្ដាយក្រោយអស់មួយជីវិតវានិងតាមអ្នករហូត់ដល់ថ្ងែស្លាប់

សូមរីករាយក្នុងការអានរឿងរបស់លោកអ្នក💜✨Thank you so much for reading my novel🙏🏻🥺💜🥀 i hope you guy like my novel💜💜
  • Stay in your heart😚💜live in your mind😆💜You will see me in your dream💋
  • JoinedDecember 7, 2018
Stories by Zoey
ដោះបំណុលប្រុសបិសាច by Zoey-Sun
ដោះបំណុលប្រុសបិសាច
Ji sun《ចុះបើគេមិនមែនជាកូនរបស់លោកនោះ...លោកនិងអោយកូននោះមកខ្ញុំវិញមែនទែន?》 នាងសួរទាំងទ្រូងខាងឆ្វេងកាន់តែឈឺទ្វេរដ...
ranking #85 in btsnovel See all rankings
𝐈'𝐦 𝐒𝐨𝐫𝐫𝐲 [ចប់] by Zoey-Sun
𝐈'𝐦 𝐒𝐨𝐫𝐫𝐲 [ចប់]
꧁☕︎Taehyung X Eun Ah☕︎꧂ ➪︎ត្រូវចេះថែរក្សារបស់ដែលខ្លួនស្រលាញ់ កុំអោយដល់ពេលបាត់បង់ទើបស្ដាយក្រោយ ហើយមកបន្ទោសខ្លួ...
ranking #1 in cambodianovel See all rankings
ដាំចិត្តស្នេហ៍ក្បែរអូន by Zoey-Sun
ដាំចិត្តស្នេហ៍ក្បែរអូន
ការបោះបង់ក្ដីស្រលាញ់គឺធំធេងណាស់ទោះដឹងហើយថាខ្លួននិងត្រូវឈឺចាប់ពេលដែលបាត់បង់គេហើយកានតែឈឺចាប់ពេលដែលយកដៃទាំងពីរបស...
ranking #654 in cutelove See all rankings