"Tôi luôn có một ý nghĩ rằng, nếu tôi động tâm với một ai đó, tôi sẽ không ngần ngại mà thừa nhận điều đó với họ, nhưng tiếc rằng, đời này có lẽ không có người khiến tôi như vậy nữa." #LGBT
  • Hà Nội
  • JoinedMay 11, 2015


Following


Stories by Zoe
Tâm sự gửi tuổi 20 by Zoe98_ss
Tâm sự gửi tuổi 20
Hãy đọc nó khi cậu 20 nhé.
8 Reading Lists