"Cuộc đời đáng tiếc nhất là: Lúc bản thân chưa có năng lực, lại gặp người muốn chăm sóc cả đời." #LGBT
  • JoinedMay 11, 2015


Following


Stories by Zoe
Tâm sự gửi tuổi 20 by Zoe98_ss
Tâm sự gửi tuổi 20
Hãy đọc nó khi cậu 20 nhé.
12 Reading Lists